ΠΕ Τίτλος Υπεύθυνος Εταίρος Παραδοτέα Τίτλοι Παραδοτέων
1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΒΕΧ Π 1.1
Π 1.2
Π 1.3
Π 1.5
PreparationActivities
Αναφορές Προόδου Έργου
Συναντήσεις Εργασίας Έργου
Επαλήθευση Δαπανών
2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΒΕΠ Π 2.1
Π 2.2
Π 2.3
Π 2.4
Π 2.5
Σχέδιο Επικοινωνίας
Project’s Website
Υλικά Δημοσιότητας
Δημοσιεύσεις
Εκδηλώσεις Δημοσιότητας
3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΚ Π 3.1
Π 3.2
Π 3.3
Π 3.4
Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης
Μοντέλο & Δείκτες μέτρησης τουριστικής χωρητικότητας
Τοπικά Σχέδια Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης
Τουριστικά Πακέτα
4 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΒΕΧ Π 4.1
Π 4.2
Π 4.3
Π 4.4
Εργαστήρια Δικτύωσης
Παρατηρητήρια/Κέντρα Πληροφόρησης
E-networking/Promotion platform
Εκδηλώσεις Τουριστικής Προβολής
5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΕΧ Π 5.1
Π 5.2
Πλάνο Κεφαλαιοποίησης
Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο