Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα του προγράμματος. www.greece-cyprus.eu

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα της περιφερειακής πολιτικής. https://ec.europa.eu/regional_policy/el/

Yπουργείο Tουρισμού Eλλάδος

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού Ελλάδος. https://mintour.gov.gr/en/archiki-english

Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου. https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?OpenForm

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη.  https://anetpa.com.cy/

Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. https://www.visitpafos.org.cy/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

Εδώ παρουσιάζεται η σελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. https://oakae.gr/

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο