Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα

του έργου ( ΠΡΑΞΗ ) με τίτλο

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”

 

και ακρώνυμο : “CROSS-COASTAL-NET” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3:
” Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων” του
Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα  μας για να ενημερωθείτε για τους σκοπούς, τις δράσεις, και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου CROSS-COASTAL-NET.

Περιγραφή της αναγκαιότητας του έργου

Οι λόγοι για τους οποίους σχεδιάσαμε και υποβάλαμε και τώρα υλοποιούμε, το συγκεκριμένο έργο είναι προφανείς καθότι o τουρισμός αποτελεί την σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Κύπρου και ως εκ τούτου έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες της Π.E Χανίων και της Επαρχίας Πάφου. Κάθε χρόνο οι δύο ανωτέρω χωρικές ενότητες προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες, με το 90% αυτών να συγκεντρώνονται άναρχα στις παράκτιες περιοχές, λόγω της ύπαρξης ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

 

Βέβαια, το γεγονός αυτό επιφέρει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και αντίστοιχη μείωση της ελκυστικότητας των παράκτιων αυτών αυτών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν υπο-περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Π.Ε Χανίων, και η Χερσόνησος Ακάμα στην Επαρχία Πάφου.

 

Παράλληλα τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.Η ανάπτυξη λοιπόν αειφόρων μορφών παράκτιου τουρισμού αποτελεί κοινή πρόκληση για τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές στην κοινή Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου, και συνεπώς απαιτείται η διασυνοριακή συνεργασία φορέων και από τις 2 χώρες για την αντιμετώπιση της, μέσα από την δικτύωση και την συνεργασίας τους.

 

Κύριος λοιπόν σκοπός του έργου CROSS-COASTAL-NET  είναι  η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού με σκοπό την μεταφορά και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΥ που δέχονται τεράστιες πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο