Αειφόρος Παράκτια Τουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Ακάμα και Μπάλου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο: “Ανάπτυξη
Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” – CROSS-
COASTAL – NET, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

 

 elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο