13/12/2022 – 2η Τεχνική συνάντηση: Στην επίσημη συντονιστική συνάντηση του έργου Cross-Coastal-Νet (Cross-Coastal)

Στην επίσημη συντονιστική συνάντηση του έργου Cross-Coastal-Νet (Cross-Coastal) παρουσιάστηκαν σε όλο το εταιρικό σχήμα τα πρόσφατα πολύ σημαντικά ευρήματα από τις έρευνες του Renewable & Sustainable Energy Lab για τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Αφορούν τη φέρουσα ικανότητα , την τουριστική ζήτηση και τις απόψεις όλων των φορέων.


Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος Πολ. Κρ.
Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete

#circulareconomy #balosbeach ##ReSEL_TUC #balos
#Interreg #ΕΛΛΑΔΑ_ΚΥΠΡΟΣ #CrossCoastalElladaKyproselGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο