11/04/2022 – 1η τεχνική συνάντηση :

Σήμερα επισκεφτήκαμε την περιοχή NAΤURA του Ακάμα στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου «INTERREG V ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»: «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού». Φιλοξενηθήκαμε και με το παραπάνω, από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ίνειας, κ. Γιάγκο Τσίβικο. Συμμετείχε επίσης αντιπροσωπεία από το Επιμελητήριο Χανίων, ως ο επικεφαλής εταίρο, το Δήμο Κισάμου, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Πάφου, το Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος (Renewable & Sustainable Energy Lab)

@Πέτρος Κοσμάς @Γιώργος Γναφακης
Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete
Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος Πολ. Κρ.
#ReSEL_TUC #Balos #Akamas #Interreg #ΕΛΛΑΔΑ_ΚΥΠΡΟΣ
#CrossCoastalElladaKypros Cross-CoastalelGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο