Τα πρώτα επιστημονικά ερευνητικά στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού».

Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων, έδρα του επικεφαλής εταίρου, η δεύτερη Τεχνική Συνάντηση των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο:elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο